menu
zoek

Sibrandabuorren

Hoeveel inwoners heeft Sibrandabuorren?

Sibrandabuorren ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân in de provincie Friesland.
Aantal inwoners Sibrandabuorren: 350

Inwoners 0 tot 15 jaar:
14%
Inwoners 15 tot 25 jaar:
11%
Inwoners 25 tot 45 jaar:
19%
Inwoners 45 tot 65 jaar:
30%
Inwoners 65+:
24%
Aantal huishoudens Sibrandabuorren
Totaal aantal huishoudens:155
Eenpersoonshuishoudens:
32%
Huishoudens zonder kinderen:
35%
Huishoudens met kinderen:
32%


Inwoners0 t/m 1515 t/m 2525 t/m 4545 t/m 6565+
Bolsward10.100 
16%
12%
20%
28%
24%
Sneek34.840 
16%
12%
23%
28%
22%
Nijefurd5.340 
15%
10%
18%
28%
28%
Koudum3.345 
15%
10%
18%
29%
28%
Hemelum2.310 
15%
11%
18%
33%
24%
IJlst2.995 
14%
11%
19%
31%
25%
Zuid IJlst3.235 
16%
13%
19%
29%
22%
Oost IJlst2.190 
16%
12%
19%
30%
22%
West IJlst1.065 
17%
13%
17%
31%
23%
Oosthem1.605 
18%
12%
18%
29%
24%
Noordwest IJlst1.540 
16%
15%
19%
31%
18%
Zuidoost IJlst1.480 
13%
11%
17%
32%
27%
Woudsend1.705 
16%
11%
19%
33%
22%
Bouwhoek3.925 
15%
10%
20%
30%
24%
Weidestreek Oost1.275 
13%
14%
18%
37%
20%
Weidestreek West550 
15%
9%
17%
37%
23%
Weidestreek Zuid1.575 
17%
13%
19%
31%
20%
Makkum3.365 
14%
11%
19%
28%
28%
Weidestreek Zuidwest765 
15%
8%
19%
34%
24%
Boarnsterhim1.610 
16%
11%
19%
32%
21%
Littenseradiel5.495 
17%
12%
21%
28%
22%

Bron: CBS, dec. 2022