menu
zoek

Nieuws Nederland

Noord-Nederland - Aantal drugsdumpingen ook in Noord-Nederland toegenomen

dinsdag 21 mei 2024, 12:08 uur

Het aantal drugsdumpingen in Noord-Nederland is in 2023 gestegen. In 2022 zijn er in Friesland, Groningen en Drenthe 4 dumpingen van drugsafval aangetroffen. In 2023 is dat aantal gestegen naar 9.

Het gaat daarbij om 3 dumpingen in Friesland, 5 in Groningen en 1 in Drenthe. Het afval werd aangetroffen in Dokkum, Surhuisterveen, Ingwierrum, Groningen (2x), Huizinge, Middelstum, Zuurdijk en Zuidwolde. Ook landelijk is er een stijging te zien in het aantal drugsdumpingen. In totaal werden er 191 dumpingen ontdekt, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties. Dit ligt mogelijk in het feit dat criminele organisaties het afval, net als voorgaande jaren, in grote partijen achterlaten op productielocaties of in loodsen. Dat blijkt uit het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2023. Minder drugslabs aangetroffen In Noord-Nederland zijn er in 2023 tien productielocaties aangetroffen, vier minder dan in 2022. Het gaat om locaties waar de productie van synthetische drugs, heroïne of cocaïne plaatsvindt – van conversie en tabletteren, tot versnijden, bewerken en verpakken. In Friesland zijn er in 2023 geen labs aangetroffen. In Groningen werden 4 labs ontdekt: in Bellingwolde, Hellum, Ten Boer en Froombosch. In Drenthe ontmantelden we er 6, in Holsloot, Emmen, Hollandscheveld, Nieuwlande, Nieuw-Amsterdam en Bovensmilde. Het aantal opslaglocaties dat ontdekt is in Noord-Nederland is gestegen van 2 in 2022 naar 6 in 2023. Het gaat om locaties waar hardware (glaswerk, ketels) en/of chemicaliën ten behoeve van de productie van synthetische drugs worden aangetroffen. Drugsdumpingen in Noord-Nederland Een drugsdumping is een dumping van afval waarbij er voldoende indicatoren aanwezig zijn om ervan uit te kunnen gaan dat het gaat om afval afkomstig van de productie van synthetische drugs, heroïne of cocaïne. Specialisten kijken dan bijvoorbeeld of er een bruine drijflaag zit op de vloeistof of dat er een sterke chemische lucht hangt, zoals aceton of anijs. Vaak is er in het gebied rondom de dumping ook dode vegetatie te zien, zoals gele plekken in het gras. Dumpingen van drugsafval vinden op verschillende wijze plaats. Vaten en jerrycans kunnen gedumpt worden op landwegen en in de natuur. Maar drugsafval kan bijvoorbeeld ook in het oppervlaktewater of in de bodem geloosd worden. Dan is het veel moeilijker te traceren en is de schade aan de leefomgeving, en bijvoorbeeld ons drinkwater, groot. Ook de omvang van een dumping varieert vaak sterk. Soms treffen we één of twee vaten aan – maar we komen ook dumpingen van tientallen vaten, jerrycans en afvalzakken aan, zoals aan de Stuw in Zuidwolde het geval was. Het kan dus om duizenden liters gaan. Onderzoek naar dumpingen De politie doet altijd onderzoek naar dumpingen van dit soort afval, zeker als we het vermoeden hebben dat het gaat om drugsafval. Dat onderzoek is complex en kost tijd – en geeft ons niet altijd de informatie die we nodig hebben om de daders te kunnen achterhalen. Vaak zijn er ook geen getuigen, waardoor het onderzoek op de plaats van de dumping van groot belang is. We onderzoek sporen, analyseren het drugsafval, kijken of er camerabeelden zijn en doen forensisch onderzoek. Achterhalen van verdachten De focus ligt altijd op het achterhalen van verdachten, bijvoorbeeld door te kijken waar chemische stoffen en andere spullen, zoals vaten en ketels, vandaan komen. Dat onderzoek is complex waarbij verschillende disciplines binnen de politie samenwerken om resultaat te boeken. Binnen de politie doet team Milieu strafrechtelijk onderzoek naar de dumpingen en de mogelijke daders. Het gaat daarbij om chemisch afval dat zeer gevaarlijk is voor de omgeving en het milieu – maar ook voor de specialisten die het onderzoek doen.  Het afval kan om die reden alleen worden opgeruimd door gespecialiseerde bedrijven, die uitgerust zijn met de juiste beschermingsmiddelen. Bij dumping en lekkage van aangetroffen afval komt de brandweer ter plaatse om gevaar in te schatten en om te zorgen dat het team Milieu veilig kan werken. Melden helpt! Drugsdumpingen zijn dus gevaarlijk en kunnen grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving van mens en dier. Het is daarom belangrijk om dumpingen of verdachte situaties direct bij de politie te melden. Een dumping ‘begint’ uiteindelijk bij een drugslabs. Ook het melden van vermoedens over een drugslab helpen om het productieproces in een vroeg stadium te doorbreken, waardoor milieuschade wordt voorkomen. De politie heeft de burger hard nodig in de aanpak van deze criminaliteit. Vaak is er in een wijk of dorp wel een vermoeden dat er ‘iets niet in de haak is’ – maar worden deze vermoedens niet met de politie gedeeld. De politie blijft daarom benadrukken bij burgers om verdachte signalen te melden. Juist in de buitengebieden, waar er minder zicht is op alles wat gebeurt. Signalen zijn bijvoorbeeld chemische geuren of afgeplakte ramen en deuren. Het zou ook kunnen dat er verdachte personen op vreemde tijden rondrijden met busjes of dat er opeens allemaal beweging rondom een schuur of loods, waarbij er gesleept wordt met spullen. Juist dat soort signalen heeft de politie nodig heeft in een onderzoek, juist om zoveel mogelijk informatie en bewijs te verzamelen. Melden helpt dus echt – en de politie gaat zorgvuldig met tips en vermoedens om. Neem bij verdachte situaties, een drugsdumping of andere signalen altijd contact op met de politie. Dat kan via het meldformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M.  


» Politie.nl

Kaart nieuws Nederland. Locatie nieuws: 53.22223 / 6.56334


dinsdag 21 mei 2024, 12:00 uur
Meer drugslabs ontmanteld dan ooit
Politie.nlIn 2023 ontmantelde de politie aanzienlijk meer drugsproductielocaties dan in de jaren ervoor. Het gaat om labs voor heroïne en/of cocaïne, en synthetische drugs, zoals MDMA, amfetamine en methamfetamine. Dit en meer blijkt uit het ‘Nationaal overzicht drugslocaties 2023’.
Nog nooit werden in Nederland in één jaar zo veel drugsproductielocaties ontdekt en ontmanteld als in 2023. De stijging is opmerkelijk: 44 procent meer productielocaties dan in 2022, wat neerkomt op in totaal 151 locaties. Waar het aantal cocaïne gerelateerde productielocaties nagenoeg gelijk is gebleven, is het aantal ontdekte heroïne gerelateerde productielocaties vervijfvoudigd (van 2 in 2022 naar 10 in 2023) en is het aantal ontdekte synthetische drugs gerelateerde productielocaties met 50% gestegen (van 83 in 2022 naar 125 in 2023). De meeste productielocaties werden ontdekt in Zuid-Holland (40) en Noord-Brabant (35). Dat in Zuid-Holland zo veel labs zijn gevonden, komt o.a. doordat de versnijding van cocaïne en heroïne zich concentreert in deze provincie. ‘Een belangrijke verklaring voor het toegenomen aantal labs dat ontmanteld is, is te vinden in de wereldwijd toegenomen vraag naar drugs', stelt Willem Woelders, portefeuillehouder drugs. ‘We hebben sterke aanwijzingen om aan te nemen dat de vraag toeneemt. Dat zien we bijvoorbeeld aan de wereldwijde inbeslagnames van (synthetische) drugs die te relateren zijn aan Nederland.’ De toename van het aantal ontmantelingen zie je ook bij MDMA en methamfetamine. Vorig jaar vond de politie 32 productieplekken voor MDMA en 29 voor methamfetamine. Het overgrote deel van deze productie is bestemd voor de export. In 2022 was dit voor beide 15. Ook werden het afgelopen jaar 18 locaties ontmanteld waar grondstoffen voor de productie van MDMA en (met)amfetamine werden geproduceerd. Verder zijn er 38 amfetamineproductielocaties ontdekt, evenveel als in 2022. Meldingsbereidheid In de cijfers van Meld Misdaad Anoniem (M.) is ook een stijging waarneembaar. Van 246 meldingen over drugslabs in 2022 naar 330 in 2023. Het grotere aantal meldingen kan hebben bijgedragen aan het ontmantelen van meer drugslabs. Het herkennen van signalen door burgers blijft van groot belang voor de opsporing. Het kan gaan om verloederde panden, verdachte activiteiten of onverklaarbare luxe in de buurt. Drugslabs en opslagplaatsen zijn gevaarlijk. Denk aan risico’s op brand en ontploffing of het gevaar van criminelen die deze plekken aantrekken. Bovendien zijn labs en de afval die ontstaan na productie zeer schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Dumplocaties drugsafval In 2023 zijn 191 dumpingen van drugsafval ontdekt: een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. De meeste dumpplekken waren in Noord-Brabant (42), Zuid-Holland (33), Gelderland (31) en Limburg (30). Woelders zegt daarover: ‘Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat criminele organisaties het afval, net als voorgaande jaren, in grote partijen achterlaten op productielocaties of in loodsen. Daarnaast gebruikt men vermoedelijk alternatieve wijze van dumpen. Dumpingen in zogenaamde afvalputten, in oppervlaktewater of in het riool zijn de afgelopen jaren incidenteel aan het licht gekomen.’ Combi-labs De politie ziet ook een stijging van het aantal combinatie-labs. Dat zijn locaties waar criminelen meerdere soorten drugs produceren. In 2023 werden 21 van dit soort locaties ontdekt, tegenover 9 in 2022. Zo werden er enkele combi-labs gevonden voor de productie van cocaïne met MDMA en/of methamfetamine. ‘Criminele organisaties zijn kennelijk in staat snel te schakelen tussen productie van verschillende soorten drugs, naargelang de vraag’, stelt Woelders. Opslaglocaties en transport In 2023 vond de politie 120 opslaglocaties; 40 procent meer dan in 2022 (86). Op deze locaties worden grondstoffen en apparatuur opgeslagen die worden gebruikt voor verschillende productieprocessen. De meeste opslaglocaties stonden in Noord-Brabant (39), Zuid-Holland (27) en Noord-Holland (19). Dit komt overeen met het beeld van 2022. Verder werden het afgelopen jaar 51 transporten van grondstoffen en/of apparatuur onderschept, meestal ging het om wegtransport. Minder hennepkwekerijen geruimd In 2023 heeft de politie minder hennepkwekerijen ontmanteld. Lag het aantal ruimingen in 2022 nog op 1604, vorig jaar waren dat er 1230. De meeste hennepkwekerijen werden ontdekt in Limburg en niet in Oost-Nederland, waar de laatste jaren de meeste ontmantelingen waren. Woelders: ‘De afname van het aantal ontmantelingen komt doordat de lokale gezagen andere keuzes maken in hun drugsaanpak, met meer nadruk op cocaïne of synthetische drugs dan op hennep. Verder zijn er signalen dat steeds meer hennep uit het buitenland wordt geïmporteerd, waardoor de productie in Nederland voor criminelen minder noodzakelijk is.’

» Politie.nl
dinsdag 21 mei 2024, 12:10 uur
Coke, heroïne en crystal meth: politie ontmantelde in 2023 meer drugslabs dan ooit
de TelegraafNog nooit heeft de politie zoveel drugsproductielocaties in Nederland opgerold als in 2023. In totaal werden 151 locaties ontmanteld, terwijl dat in 2022 nog 105 waren.
» de Telegraaf
dinsdag 21 mei 2024, 11:58 uur
Explosieve stijging van aantal opgerolde labs: ‘Wereldwijd meer vraag naar drugs uit Nederland’
PZCHet aantal ontmantelde drugslabs in Nederland is vorig jaar explosief gestegen. Nog nooit rolde de politie zoveel locaties op waar pillen, cocaïne of heroïne werd geproduceerd: 151. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als in 2022 (105). Met name het aantal labs waar XTC, crystal meth of heroïne werd bewerkt, steeg naar recordhoogte.
» PZCFoto's bij dit nieuwsbericht
Foto: de Telegraaf
Foto: PZC

Meer nieuws uit Nederland

22 juni 18:43Oranjefan (12) richt zich tot Memphis Depay: ‘U kan wel beter!’
22 juni 09:56Gemeente Midden-Drenthe krijgt pluimpje voor de bestrijding van Jakobskruiskruid
21 juni 23:03Nederland pakt op EK cruciaal punt tegen vice-wereldkampioen Frankrijk
21 juni 22:58Nederland wint niet van Frankrijk, maar zet 'grote stap' richting achtste finales EK in Duitsland
21 juni 18:50LIVE EK 2024 | Invalbeurt Lewandowski brengt hoop bij Polen, Oostenrijk verder zonder Trauner
21 juni 18:14Politie vraagt om 'evenementluwe periode' rond NAVO-top 2025
21 juni 17:11Knetterdrukke vrijdagavondspits in de hele regio: 'Voor je het weet mis je het volkslied!'
21 juni 11:45Energieverbruik 17 procent lager dan in 2000
21 juni 11:30Na ruim dertig jaar lijkt Game Mania in Nederland game-over: ‘Het ziet er echt niet goed uit’
20 juni 15:40Nederlandse politici over NAVO-kandidatuur Rutte: 'Beste man voor de positie'
20 juni 12:45Vergoeding Karskens en beoogd minister Klever bij Ongehoord Nederland ruim boven zelfopgelegde norm
20 juni 09:35Tennisser Van de Zandschulp in hoofdtoernooi Wimbledon
20 juni 07:44Meer Gelderse verkeersslachtoffers, maar politie flitst minder
20 juni 07:23Hoe hard is de WOZ-waarde gestegen in jouw gemeente?
19 juni 23:51Nieuwe stukken: hoge nareis op nareis-cijfers die Yesilgöz noemde, waren nergens op gebaseerd
19 juni 19:06Man in Nederland aangehouden voor aanslag op Spaanse politicus
19 juni 16:26Oplossing strijd om kinderhartchirurgie: UMCG-specialisten zijn straks ook werkzaam in Randstad
19 juni 12:10Zeldzame beelden van gedwongen uitzetting Syriër: ‘Hoever willen we gaan?’
19 juni 11:26Winkels Scotch & Soda per direct dicht, geen doorstart mogelijk
19 juni 08:53Nederlanders en bedrijven geven minder aan goede doelen
RSS.